אֱדַ֜יִן רְח֣וּם בְּעֵל־טְעֵ֗ם וְשִׁמְשַׁי֨ סָֽפְרָ֔א וּשְׁאָ֖ר כְּנָוָֽתְהֹ֑ון דִּ֠ינָיֵא וַֽאֲפַרְסַתְכָיֵ֞א טַרְפְּלָיֵ֣א אֲפָֽ֯רְסָיֵ֗א אַרְכְּוָיֵ֤֯ בָבְלָיֵא֙ שׁוּשַׁנְכָיֵ֔א דֶּֽהָוֵ֖֯א עֵֽלְמָיֵֽא׃