וּשְׁאָ֣ר אֻמַּיָּ֗א דִּ֤י הַגְלִי֨ אָסְנַפַּר֙ רַבָּ֣א וְיַקִּירָ֔א וְהֹותֵ֣ב הִמֹּ֔ו בְּקִרְיָ֖ה דִּ֣י שָֽׁמְרָ֑יִן וּשְׁאָ֥ר עֲבַר־נַֽהֲרָ֖ה וּכְעֶֽנֶת׃ ס