וְאַ֧ף שְׁמָֽהַתְהֹ֛ם שְׁאֵ֥לְנָא לְהֹ֖ם לְהֹֽודָעוּתָ֑ךְ דִּ֛י נִכְתֻּ֥ב שֻׁם־גֻּבְרַיָּ֖א דִּ֥י בְרָֽאשֵׁהֹֽם׃ ס