וְ֠אַף מָאנֵ֣י בֵיֽת־אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַֽהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּ֛ק מִן־הֵֽיכְלָ֥א דִֽי־בִירֽוּשְׁלֶ֖ם וְהֵיבַ֣ל לְבָבֶ֑ל יַֽהֲתִיב֗וּן וִ֠יהָךְ לְהֵֽיכְלָ֤א דִֽי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לְאַתְרֵ֔הּ וְתַחֵ֖ת בְּבֵ֥ית אֱלָהָֽא׃ ס