כְּעַ֡ן תַּ֠תְּנַי פַּחַ֨ת עֲבַר־נַֽהֲרָ֜ה שְׁתַ֤ר בֹּֽוזְנַי֙ וּכְנָוָ֣תְהֹ֔ון אֲפַ֨רְסְכָיֵ֔א דִּ֖י בַּֽעֲבַ֣ר נַֽהֲרָ֑ה רַחִיקִ֥ין הֲוֹ֖ו מִן־תַּמָּֽה׃