וּמָ֣ה חַשְׁחָ֡ן וּבְנֵ֣י תֹורִ֣ין וְדִכְרִ֣ין וְאִמְּרִ֣ין ׀ לַֽעֲלָוָ֣ן ׀ לֶֽאֱלָ֪הּ שְׁמַיָּ֟א חִנְטִ֞ין מְלַ֣ח ׀ חֲמַ֣ר וּמְשַׁ֗ח כְּמֵאמַ֨ר כָּֽהֲנַיָּ֤א דִי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לֶֽהֱוֵ֨א מִתְיְהֵ֥ב לְהֹ֛ם יֹ֥ום בְּיֹ֖ום דִּי־לָ֥א שָׁלֽוּ׃