וּמִבְּנֵ֖י בֵּבָ֑י יְהֹֽוחָנָ֥ן חֲנַנְיָ֖ה זַבַּ֥י עַתְלָֽי׃