אָשֵׁ֗ר לֹ֤א הֹורִישׁ֙ אֶת־יֽשְׁבֵ֣י עַכֹּ֔ו וְאֶת־יֹֽושְׁבֵ֖י צִידֹ֑ון וְאֶת־אַחְלָ֤ב וְאֶת־אַכְזִיב֙ וְאֶת־חֶלְבָּ֔ה וְאֶת־אֲפִ֖יק וְאֶת־רְחֹֽב׃