וַיִּצָּֽעֲקוּ֙ בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון וַיַּֽחֲנ֖וּ בַּגִּלְעָ֑ד וַיֵּאָֽסְפוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּֽחֲנ֖וּ בַּמִּצְפָּֽה׃